Algemene voorwaarden

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten en zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas voor het geheel van hun toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

Algemene voorwaarden (201612)

Algemene voorwaarden (201801)

De algemene voorwaarden (201801) zijn geldig voor nieuwe klanten die intekenen vanaf 29/12/2017.

Voor bestaande particuliere klanten (consumenten) zullen de algemene voorwaarden 201801 gelden vanaf 01/01/2018. Tot die datum gelden de algemene voorwaarden versie 201612.

Voor bestaande zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas voor het geheel van hun toegangspunten op het transmissie, transport- en/of distributienet gelden de algemene voorwaarden (201801) vanaf 01/02/2018. Tot die datum gelden de algemene voorwaarden versie 201612.

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van meer dan 50 MWh elektriciteit en/of meer dan 100 MWh gas voor het geheel van hun toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

Algemene voorwaarden (20130522)