De onderneming.

Dit is de site van Essent Belgium nv, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2550 Kontich, Veldkant 7, ondernemingsnummer 0476 243 769, RPR Antwerpen.

Het algemeen telefoonnumer is 03 270 79 79.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud.

Essent Belgium nv besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Essent Belgium nv kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Essent Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Essent Belgium nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Essent Belgium nv aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

 

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder het logo van en de naam Essent Belgium nv, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Essent Belgium nv.

 

Intellectuele rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logo's, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Essent Belgium nv komen toe aan Essent Belgium nv. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Essent Belgium nv

 

Lees meer over privacy